Loading.......

ระบบสารสนเทศ

รหัสอำเภอ อำเภอ จำนวน CI รองรับ(คน) ผู้ป่วย(สะสม) กลับบ้าน(สะสม) ส่งต่อ(สะสม) Favi(สะสม) รายใหม่ กลับบ้าน ส่งต่อ Favi Favi(รวมวันนี้) กำลังรักษา ว่าง วันที่อัพเดท
9201 เมืองตรัง 4 165 83 45 3 51 0 0 0 0 0 35 130
9202 กันตัง 1 150 141 18 0 225 0 0 0 0 0 123 27
9203 ย่านตาขาว 1 90 146 8 42 203 0 0 0 0 0 96 -6
9204 ปะเหลียน 2 130 98 68 0 47 0 0 0 0 0 30 100
9205 สิเกา 1 100 76 18 1 101 0 0 0 0 0 57 43
9206 ห้วยยอด 2 192 0 0 0 0 0 0 0 0 192
9207 วังวิเศษ 1 114 114 9 5 108 0 0 0 0 0 100 14
9208 นาโยง 1 90 203 164 2 65 0 0 0 0 0 37 53
9209 รัษฎา 1 70 86 25 0 12 0 0 0 0 0 61 9
9210 หาดสำราญ 1 50 0 50
9251 อำเภอเมืองตรัง(สาขาคลองเต็ง) 0 0
รวม 15 1151 947 355 53 812 0 0 0 0 0 539 612

รายงานสรุป Community Isolation รายอำเภอ
ลำดับ ชื่อสถานที่ ที่อยู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด หน่วยบริการ รองรับ(คน) ผู้ป่วย(สะสม) กลับบ้าน(สะสม) ส่งต่อ(สะสม) Favi(สะสม) รายใหม่ กลับบ้าน ส่งต่อ Favi Favi(รวมวันนี้) กำลังรักษา ว่าง วันที่อัพเดท
1 นาโยง(ค่ายลูกเสือฯ) ม. ช่อง นาโยง ตรัง 90 203 164 2 65 37 53
2 ปะเหลียน(การอาชีพ) ม. ท่าข้าม ปะเหลียน ตรัง 30 98 68 0 47 30 0
3 เมืองตรัง(ท.นครตรัง) ม. ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 30 0 0 0 30
4 ห้วยยอด(ค่ายลูกเสือฯ) ม. บางดี ห้วยยอด ตรัง 72 0 0 0 72
5 เมืองตรัง(ศูนย์ขยายพันธุ์พืช) ม. โคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง 100 83 45 3 51 35 65
6 สิเกา(มทร.ศรีวิชัย) ม. ไม้ฝาด สิเกา ตรัง 100 76 18 1 101 57 43
7 กันตัง(โรงยิมสนามกีฬา) ม. กันตัง กันตัง ตรัง 150 141 18 0 225 123 27
8 ย่านตาขาว(ม.การกีฬาตรัง) ม. ทุ่งกระบือ ย่านตาขาว ตรัง 90 146 8 42 203 96 -6
9 วังวิเศษ(ศาลาประชาคม) ม. วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง 114 114 9 5 108 100 14
10 รัษฎา(ศาลาประชาคม) ม. คลองปาง รัษฎา ตรัง 70 86 25 0 12 61 9
11 หาดสำราญ(ศาลาประชาคม) ม. หาดสำราญ หาดสำราญ ตรัง 50 0 50
12 ปะเหลียน(ศาลาประชาคม) ม. ท่าข้าม ปะเหลียน ตรัง 100 0 100
13 ห้วยยอด(โรงยิมสนามกีฬา) ม. ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 120 0 120
14 เมืองตรัง(น้ำผุด) ม. น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง 20 0 20
15 เมืองตรัง(นาตาล่วง) ม. นาตาล่วง เมืองตรัง ตรัง 15 0 15
รวม 1151 947 355 53 812 0 0 0 0 0 539 612