รหัสจังหวัด จังหวัด เขตสุขภาพที่ ติดตั้ง J2Claim ใช้งาน J2Claim วันนี้ Authen ทั้งหมด Authen วันนี้
10 กรุงเทพมหานคร 13 0 0 610 0
11 สมุทรปราการ 06 0 0 160 0
12 นนทบุรี 04 14 0 254 0
13 ปทุมธานี 04 61 0 639 0
14 พระนครศรีอยุธยา 04 0 0 1,685 0
15 อ่างทอง 04 0 0 4 0
16 ลพบุรี 04 0 0 58 0
17 สิงห์บุรี 04 0 0 5 0
18 ชัยนาท 03 0 0 3 0
19 สระบุรี 04 0 0 14 0
20 ชลบุรี 06 12 0 101 0
21 ระยอง 06 23 0 760 1
22 จันทบุรี 06 0 0 6 0
23 ตราด 06 0 0 5 0
24 ฉะเชิงเทรา 06 0 0 4 0
25 ปราจีนบุรี 06 36 0 232 0
26 นครนายก 04 0 0 20 0
27 สระแก้ว 06 47 0 16,432 96
30 นครราชสีมา 09 0 0 5,277 2
31 บุรีรัมย์ 09 0 0 34 0
32 สุรินทร์ 09 0 0 580 0
33 ศรีสะเกษ 10 178 0 12,973 28
34 อุบลราชธานี 10 169 0 4,407 0
35 ยโสธร 10 0 0 16 0
36 ชัยภูมิ 09 0 0 30 0
37 อำนาจเจริญ 10 0 0 12 0
38 บึงกาฬ 08 0 0 8 0
39 หนองบัวลำภู 08 57 0 1,675 25
40 ขอนแก่น 07 127 0 60,361 182
41 อุดรธานี 08 88 0 29,974 54
42 เลย 08 0 0 38 0
43 หนองคาย 08 10 0 272 0
44 มหาสารคาม 07 0 0 25 0
45 ร้อยเอ็ด 07 0 0 46 0
46 กาฬสินธุ์ 07 98 0 14,170 46
47 สกลนคร 08 125 0 61,832 158
48 นครพนม 08 135 0 13,873 38
49 มุกดาหาร 10 63 0 15,975 26
50 เชียงใหม่ 01 244 0 84,447 247
51 ลำพูน 01 27 0 6,714 18
52 ลำปาง 01 48 0 27,278 271
53 อุตรดิตถ์ 02 60 0 13,270 117
54 แพร่ 01 0 0 4 0
55 น่าน 01 0 0 8 0
56 พะเยา 01 0 0 6 0
57 เชียงราย 01 50 0 9,293 12
58 แม่ฮ่องสอน 01 47 0 15,711 88
60 นครสวรรค์ 03 58 0 6,476 55
61 อุทัยธานี 03 0 0 3 0
62 กำแพงเพชร 03 0 0 16 0
63 ตาก 02 66 0 10,361 33
64 สุโขทัย 02 7 0 85 0
65 พิษณุโลก 02 0 0 102 0
66 พิจิตร 03 0 0 9 0
67 เพชรบูรณ์ 02 96 0 49,720 205
70 ราชบุรี 05 74 0 10,045 45
71 กาญจนบุรี 05 0 0 46 0
72 สุพรรณบุรี 05 0 0 60 0
73 นครปฐม 05 0 0 44 0
74 สมุทรสาคร 05 31 0 544 0
75 สมุทรสงคราม 05 2 0 78 0
76 เพชรบุรี 05 52 0 1,243 3
77 ประจวบคีรีขันธ์ 05 44 0 10,679 39
80 นครศรีธรรมราช 11 73 0 6,092 4
81 กระบี่ 11 35 0 4,197 23
82 พังงา 11 64 0 1,899 0
83 ภูเก็ต 11 23 0 7,973 18
84 สุราษฎร์ธานี 11 23 0 5,678 20
85 ระนอง 11 43 0 1,102 6
86 ชุมพร 11 24 0 210 0
90 สงขลา 12 189 0 273,436 612
91 สตูล 12 39 0 42,536 177
92 ตรัง 12 1 0 104 0
93 พัทลุง 12 121 0 38,275 58
94 ปัตตานี 12 101 0 118,100 284
95 ยะลา 12 93 0 37,349 98
96 นราธิวาส 12 106 0 177,253 433